RomânIA Autentica
RomânIA Autentica

Cultura, arta și valorile tradiționale românești sunt aduse în lumina prezentului prin trei evenimente simultane. De Sânziene se va desfăşura ce-a de-a treia ediţie a evenimentului RomânIA Autentică, iniţiată de Asociaţia Naţională a Antreprenorilor și organizată de către Primăria Municipiului Brașov, Primăria Muniscipiului Iași, Primăria și Consiliul Local Peștișani.

La Târgu Jiu, Hobiţa, Iaşi şi Braşov tradițiile și obiceiurile românești, meşteşugurile, costumele populare şi folclorul vor arăta din nou faţa frumoasă a României. În anul Centenarului Marii Uniri va fi refăcută unitatea românilor prin cultură, artă şi tradiţii, în cadrul unui eveniment plin de semnificaţii şi sensibilitate.

RomânIA Autentica
RomânIA Autentica

Ce-ar fi fost sculptura mondială fără Brâncuşi? Ce-ar fi fost Brâncuşi fără Gorj? Ce-ar fi Gorjul fără costumul popular, fără ie şi maramă, fără vâlnic? Greu de răspuns.

La începutul secolului al XIX-lea, străinii care traversau România remarcau cu entuziasm frumuseţea costumelor populare în notele lor de călătorie, însă la nivelul elitelor din ţară nu prea existau preocupări legate de necesitatea conservării straielor ţărăneşti ori de pericolul contaminării acestuia cu elemente de modernitate. În fapt, portul popular era considerat ca fiind destinat exclusiv păturii rurale, dovedind snobism, dar să recunoaştem, nimic mai omeneşte decât să înveţi să preţuieşti ceva abia când acesta nu mai există. Colecţionarii de astăzi reuşesc să salveze ultimele piese a căror valoare de document scris în pânză depăşeşte cu mult valoarea materială cu care sunt ele achiziţionate. Privind costumele de acum o sută de ani nu poţi să nu rămâi uimit de acurateţea cusăturilor, de corectitudinea execuţiei, grija pentru proporţii, combinaţiile cromatice, echilibrul şi gustul desăvârşit al ţărăncilor noastre. Astăzi avem de-a face cu un atac al prostului gust, cu copii ale elementelor componente ale costumului popular, executate fără discernământ, de persoane care nu au nimic comun cu spiritualitatea românească. Dacă vă este dor de elemente tradiţionale, de costume vechi, dar şi noi ce respectă linia autentică, de cântecele noatre pline de farmec, RomânIA Autentică este locul potrivit pentru împlinirea acestor dorinţe, în anul aniversar al Centenarului Marii Uniri. Florile recunoştinţei nu se pun doar la monumente şi morminte, ci se pot prinde în mod simbolic, vibrând în ritmul muzicii tradiţionale, alături de alţi români, admirând bogăţia şi frumuseţea creaţiei populare autentice ale acestui neam.

festivalul RomânIA Autentica
RomânIA Autentica

Dacă nu vă puteţi imagina aceste locuri fără Poarta Sărutului, fără Masa Tăcerii, fără Coloana Infinitului ori fără Pasărea măiastră, fără mănăstirile Bucovinei sau Biserica Neagră atunci trebuie să ajungeţi în 23-24 iunie la cea de-a treia ediţie a RomânIEI Autentice. Tg. Jiu, Hobiţa, dar şi Iaşi şi Braşov sunt locurile unde se va desfîşura evenimentul unde vă dau întâlnire oameni frumoşi, valori culturale şi o sărbătoare care să ne facă cinste.