RomânIA Autentică este o poveste de două zile în care încap secole de tradiţii

Pentru a treia oară vă aşteptăm să faceţi parte din povestea neamului nostru brodată pe altiţe, scrisă în cântece, ţesută pe covoare şi marame, descoperită cu dalta în inima lemnului sau prinsă în paşii dansurilor de demult.

Un eveniment simultan care se va desfăşura la Hobiţa, Tg. Jiu, Iaşi şi Braşov va reuni într-o horă de  elemente tradiţionale câteva din reperele importante ale tezaurului de spiritualitate al românilor.

Ne-am obişnuit prea mult cu toate elementele culturii noastre tradiţionale şi uneori trecum cu superficialitate peste demonstraţia de rafinament estetic demonstrat de costumele vechi, de covoare, de fiecare obiect din inventarul casnic. Toate purtau semnele unui limbaj calofil, scriind legendele tradiţiilor noastre pe care înfloreau câmpii, se perindau anotimpuri şi rugăciuni fierbinţi erau înălţate spre ceruri.

E de ajuns o călătorie prin ţară privind troiţele de la răspântii de drumuri, străjuind holde, case, biserici, sate. E o demonstraţie nu doar de spiritualitate unică în peisajul european, ci şi una de virtuozitate artistică, mai ales acolo unde s-au păstrat lucrările în lemn ale altor veacuri. Tărâmul care l-a dat lumii pe Constantin Brâncuşi a făcut ca faţa frumoasă a României să fie reprezentată de lucrările sale unice, reunite într-un ansamblu monumental de excepţie. Dacă ştii să citeşti cu sufletul, dar şi cu câteva elemente de educaţie culturală, poţi asista la o adevărată legendă ce ţi se derulează în minte, pornind de la  câteva elemente vizuale utilizate de maestru. Dar putem privi cu atenţie şi spre alte elemente de artă populară, căci obiectele de lemn din inventarul gospodăresc au şi elemente decorative, revelând predilecţia românilor pentru frumos, dincolo de aspectul practic implicit. Acelaşi lucru se întâmplă cu fiecare element al culturii tradiţionale materiale. Muzica şi dansul au poveşti asemănătoare şi toate fac parte din tezaurul căruia încercăm să-i surprindem frumuseţea şi unicitatea, valenţele estetice şi educative, multiplele faţete cu care ni se revelează secole întregi din istoria acestui neam.

RomânIA Autentică reuneşte Muntenia, Moldova şi Transilvania în cadrul unui eveniment unic în peisajul românesc. Îşi vor da mâna creatori şi colecţionari, interpreţi şi dansatori, păstrători de tradiţii şi pasionaţi care se bucură de ceea ce a ştiut să creeze şi să păstreze poporul român.

festivalul RomânIA Autentica

23-24 iunie 2018 sunt datele pe care vă invităm să le consemnaţi în calendarul dumneavoastră, participând la RomânIA Autentică, un proiect născut din dragoste de neam, patrie, artă şi frumos şi iniţiat de Cristina Chiriac, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Antreprenorilor.